Slik lager du en god vekststrategi for din bedrift.

Vokser bedriften din dårligere enn ventet? Når ikke investeringene i digital markedsføring opp til forventningene? Dette er slik AARRR-modellen kan skape en god vekststrategi som gir gode resultater på kort sikt og lang sikt.

For å kunne komme opp med en god vekststrategi, så må du avdekke og definere de viktigste områdene som direkte påvirker det som er en vekstmarkedsførers største mål: -økonomisk vekst.

Om du har en nettbutikk for eksempel, så vil disse områdene være:

  • Acquisition — Få folk til finne selve nettbutikken.
  • Activation — Gi et godt førsteinntrykk av nettbutikken. Besøkende skal kunne skjønne hva du forsøker å selge når de kommer til nettbutikken. Gi besøkende en aha-opplevelse når de kommer til nettbutikken din og ser produktene.
  • Retention — Sørge for at besøkende og kunder kommer tilbake til nettbutikken, uavhenging om de har kjøpt eller ikke.
  • Referral — Gjøre det enkelt for folk å anbefale nettbutikken til andre.
  • Revenue — Sørge for at det er enkelt å betale for produkter og registrere seg nettbutikken.

Når du har funnet områdene du ønsker å fokusere på, så bør du sette kortsiktige målsetninger på det området som foreløpig vil ha størst innvirkning på veksten for din nettbutikk.

Et mål kan være å øke retention. Det vil si å øke andelen av tilbakevendende trafikk til din nettside med 20% den første måneden for eksempel.

rste steg vil da være å kjøre et design sprint eller idémyldring på hvordan du kan nå dette målet.

Noen eksempler er å retarge besøkende med annonser og sende påminnelser på e-post, om en kunde har forlatt handlekurven sin for eksempel. Du kan også gi lojalitetspoeng eller bonuspoeng til folk som ofte handler i nettbutikken din.

Idéer på virkemidler du kan få her kan være e-post som sier “takk for kjøpet” når noen har kjøp noe (sett bort i fra kvitteringen), påminnelser om handlekurven de forlot, eller du kan gi tips om andre produkter som ligner produkter kunden har kjøpt, med rabatter eller lignende.

Det neste i et sprint er å teste idéene og implementere den beste løsningen man ser brukerne foretrekker og responderer på. Med innsikt fra systemer som innsamler data om nettbutikken din, som Google Analytics, Facebook Business eller Segment, kan du måle aktivitet, vise bevegelsesmønstre, optimalisere brukeropplevelsen, effektivt repetere tidligere suksesser og bedre forutsi fremtidige hendelser.

Vekstmarkedsføring handler om å eksperimentere og finne den riktige metoden for å oppnå stabil vekst og nå langsiktige mål.

Du setter et forbedringsmål ut i fra AARRR-modellen, kjører et eksperiment, bruker typiske vekstmarkedsførings-verktøy som Segment og Mixpanel, måler effekten og gå fort over til nye problemområder med AARRR-modellen for å finne nye vekstmuligheter. Slik kan du øke trafikken til nettsiden(Acquisiton), øke salget (Activation og Revenue), skaffe tilbakevendende trafikk (Retention), og få backlinks til nettbutikken fra andre nettsider, delinger i sosiale medier, kommentarer og andre ting som skaper engasjement og vekst (Referral).

Vekstmarkedsføring involverer strategier og eksperimentering hele veien gjennom salgstrakten i din bedrift, uavhenging om det er en nettbutikk eller ikke. Vekstmarkedsføring handler om mer enn å bestemme og bruke markedsføringskanaler, slik vanlig digital markedsføring ofte er. Det er ikke nødvendigvis rene markedsføringsaktiviteter som må til for å skape vekst ut i fra AARRR-rammeverket. Dette kan være ting som produkt- eller webdesign, programmering, kundeundersøkelser, pris-strategi, salg eller noe annet som skaper umiddelbare vekst-resultater og lønnsom vekst på lang sikt.

Irenge Kazonza kombinerer sine erfaringer og sin kompetanse til å hjelpe virksomheter med å vokse og bli synlig på internett som digital rådgiver og vekstmarkedsfører hos Inligo. Du kan følge og prate med Inligo på Facebook, Twitter, LinkedIn og her på Medium. Inligo er et digitalbyrå som jobber for å gjøre bedrifter bedre, sterkere og raskere i å innovere, vokse og skape bedre digitale produkter og tjenester. Ta kontakt om du har spørsmål angående vekst!

Growth, innovation, food and life. Inligo👨🏾‍🚀 & Farmpit🐮. "Be the sauce"

Growth, innovation, food and life. Inligo👨🏾‍🚀 & Farmpit🐮. "Be the sauce"